kop-klein
kop-kleiner
kop-kleinst
naam
kop_website

Aanvraagprocedure

 

SPIG kent een directe en transparante aanvraag­procedure. 

Het bestuur vergadert vier keer per jaar en beoordeelt dan de ingekomen subsidie­verzoeken. U dient uw subsidie­verzoek per mail in. Maak daarvoor gebruik van het invulscherm hiernaast. U stuurt uw projectvoorstel als bijlage mee.

U ontvangt binnen veertien dagen bericht over de datum waarop uw aanvraag wordt behandeld. Zo nodig wordt dan om aanvullende gegevens gevraagd. Na deze vergadering ontvangt u een bericht over de beslissing en de motivatie daarvoor. Als meteen duidelijk is dat een initiatief niet op de weg van SPIG ligt, krijgt u dat te horen, zo mogelijk met het advies om bij meer geëigende fondsen aan te kloppen.


Een aanvraag kan niet in behandeling worden genomen wanneer het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd plaatsvindt vóór de eerst­volgende vergader­datum van het bestuur.

Subsidie aanvragen

 

Wilt u een beroep doen op een subsidie van SPIG, bekijk dan eerst de criteria hiernaast. Denkt u daaraan te voldoen, dien dan een aanvraag in.
Deze aanvraag kan als bijlage met onderstaand formulier worden meegestuurd.
Doet u de aanvraag namens een organisatie, geef dan de volledige gegevens van de organisatie - rechtsvorm, inschrijving Kamer van Koophandel, gegevens bestuur en uw eigen gegevens als indiener van de subsidieaanvraag. Als u een aanvraag indient op persoonlijke titel, geef dan uw volledige persoons- en adres­gegevens. Zorg er voor dat uw aanvraag de volgende gegevens bevat:

 • Naam aanvrager.
 • Korte samenvatting van het initiatief of project (eventueel bijlage met nadere gegevens toevoegen).
 • Waar en wanneer vindt het project of de activiteit plaats?
  Welk bedrag vraagt u van SPIG en waarvoor wilt u dat precies gebruiken? Voeg een duidelijke begroting toe.
 • Heeft u ook bij andere instellingen subsidie aangevraagd?
  (Zo ja, dan overzicht in een bijlage opnemen). Heeft u al toezeggingen ontvangen?
 • Ontvangt uw organisatie jaarlijks subsidie van overheid of andere instellingen? Zo ja, van welke overheid en/of instelling en welk bedrag?

 

Loop je al een tijdje rond met een preventief en vernieuwend idee mbt de verbetering van de zorg en ondersteuning voor mensen met geestelijke en/of lichamelijke problemen rondom Nijmegen?
Maar het lukt je niet om het in je hoofd uit te werken en/of het op papier te krijgen zodat je bij ons een aanvraag kan doen?
Stuur dan een mailtje met je telefoonnummer naar info[@]spig-nijmegen.nl . Eén van onze bestuursleden neemt dan contact met je op. Mogelijk kunnen wij je helpen met een aanvraag doen voor een bijdrage in de kosten? Of je een subsidie ontvangt, wordt bepaald door het bestuur. 

Aanmeldformulier
Contactpersoon(*)
Uw naam is noodzakelijk
Emailadres(*)
Geldig e-mailadres is vereist
Projectnaam(*)
De projectnaam is noodzakelijk
Korte toelichting
Bestand kiezen
Ongeldige invoer

Komen wij in aanmerking?

 

SPIG beoordeelt subsidie­aanvragen aan de hand van zes criteria. Wanneer een verzoek de financiële draag­kracht van SPIG te boven gaat, kan het bestuur door­verwijzen naar de grotere fondsen die een rol spelen bij het stimuleren van preventie en innovatie op het gebied van (geestelijke) gezondheids­zorg en welzijn.


Criteria

 1. Kan het voorgestelde project niet uit reguliere middelen worden gefinancierd?
 2. Heeft het initiatief een relatie met gezondheidszorg of welzijn in Nijmegen en omgeving?
 3. Heeft het initiatief een preventief en/of innovatief karakter?
 4. Kan het initiatief rekenen op de enthousiaste steun van een bredere groep dan alleen de initiatiefnemers zelf?
 5. Gaat het om een eenmalig·of in de tijd afgebakend (deel)project? (SPIG verstrekt geen structurele subsidies)
 6. Is de aanvrager een rechtspersoon? (SPIG geeft slechts bij hoge uitzondering subsidie aan privépersonen).
SPIG-Nijmegen | Stichting Preventie en Innovatie Gezondheidszorg | ’t Meertje 10 | 6522 KR Nijmegen
 | E-mail: info@spig-nijmegen.nl | KVK nr. 41055077